Samsø som Ø-kredsløb

  

Status

Forslag til Planstrategi og Agenda 21 strategi er endeligt vedtaget på møde i Samsø kommunalbestyrelse d. xxx. Planforslaget har været i offentlig høring fra d. xxx.

Links:

Om Masterplanen

Samsø Energiakademi har udarbejdet en Masterplan for Samsø som fossilfri ø i 2030 - læs planen her. Kommunalbestyrelsen godkendte i august 2011 planen og dens målsætning - se referatet her.


  

Hvad er en planstrategi?

Denne webside er en del af Samsø Kommunes Planstrategi 2015. Læs om planstrategier her