Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Planstrategi
Samsø 2015 - status og tendenser Planlægning siden sidst Revision af kommuneplanen Samsø som Ø-kredsløb Destinationsudvikling Naturkvalitet
 

Samsø 2015 - status og tendenser

Samsø har i sidste planperiode gennemført en række tiltag der har forbedret infrastrukturen til og fra øen markant.

Kommunen har etableret eget rederi der med en nye færge øger kapaciteten for biler til Jylland markant. Færgen MF Prinsesse Isabella sejler på miljøvenligt naturgas, der på sigt skal forsynes af biogas produceret på Samsø.

Mod Sjælland er der bygget en ny færgehavn syd for Ballen – og der er indsat en ny færge der også har øget kapaciteten markant. Sejltiden er desuden blevet reduceret fra 1 time og 50 minutter til 1 time og 15 minutter i sommersæsonen.

Allerede efter et halvt år med den styrkede infrastruktur kan den afsmittende effekt med flere besøgende spores hos turisterhvervet. Denne forbedring af transporten til og fra Samsø, bliver også et af fundamenterne til at hjælpe nye virksomheder på vej og generelt være jobskabende.

Med en målrettet indsats, vil Samsø forhåbentlig blive endnu mere attraktiv for de familier der ønsker noget andet end storbyens pulserende liv. Derfor har Kommunalbestyrelsen i denne Planstrategi valgt at sætte fokus på at udvikle og styrke følgende positioner: 

·         Ø-kredsløb

·         Destinationsudvikling

·         Naturplanlægning

Udfordringen er nu at udvikle turismen og destinationsmulighederne så den forbedrede infrastruktur kommer øens erhvervsliv og borgere til gavn. En anden udfordring og en vigtig faktor i alt planlægningsarbejde fremover er klimaforandringerne, hvor nogen af de centrale elementer er stigende havvandstand og øget nedbør. På Samsø er det som i andre kommuner en udfordring og en usynlig størrelse i den forstand, at det kun er når der kommer meget regn på kort tid eller stormflod, det er nødvendigt med en plan for hvor man gør af vandet. Generelt vil det betyde at kommunen skal forholde til disse faktorer ved nye arealudlæg og i forbindelse med andre relevante områder.

Samsø Kommunes vision 2015 til 2020:

SAMSØ KOMMUNE - vi gør det sammen

·         vi er et stærkt og bæredygtigt øsamfund

·         vi løfter i flok – borgerne, erhvervs- og foreningslivet sammen med kommunen

·         vi har en dedikeret og effektiv organisation

 

Samsø Kommunes Erhvervs- og bosætningsstrategi 2014-2020 har udpeget en række indsatsområder der føres videre i denne planstrategi.

·         Puls året rundt – Vækst og liv på Samsø hele året, fx at udvide turistsæsonen, pendle til og fra Samsø,

·         Veje til vækst – Understøtte udviklings- og vækstmiljøer, fx IT-infrastruktur, finansieringsmuligheder

·         Branding der begejstrer – De gode historier om fødevarer, turisme og vedvarende nergi.

 

Arbejdsprincipperne fra erhvervs- og bosætningsstrategien førers også videre

·         Sammen står vi stærkere

·         Fra mere til bedre

·         Altid i bevægelse

http://www.e-pages.dk/samsoe/219/ 

  

Status

Forslag til Planstrategi og Agenda 21 strategi er endeligt vedtaget på møde i Samsø kommunalbestyrelse d. xxx. Planforslaget har været i offentlig høring fra d. xxx.

Link:

  • Undersøg tallene på befolkningsudvikling og alderssammensætning i Statistikbanken

Hvad er en planstrategi?

Denne webside er en del af Samsø Kommunes Planstrategi 2015. Læs om planstrategier her


  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk