Naturkvalitet

Kommunalbestyrelsen ønsker gennem planlægning at beskytte Samsøs værdifulde økosystemer og tilgodese opretholdelsen af biodiversitet. Det skal ske som en naturkvalitetsplanlægning, der ses som et redskab for naturforvaltning og en tydeliggørelse af administrationsgrundlaget for borgerne og andre myndigheder. I forlængelse af naturkvalitetsplanlægningen udarbejdes handleplaner for naturplejen i de udpegede naturområder.

  

Status

Forslag til Planstrategi og Agenda 21 strategi er endeligt vedtaget på møde i Samsø kommunalbestyrelse d. xxx. Planforslaget har været i offentlig høring fra d. xxx.

Links:

Hvad er en planstrategi?

Denne webside er en del af Samsø Kommunes Planstrategi 2015. Læs om planstrategier her