Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Planstrategi
Samsø 2015 - status og tendenser Planlægning siden sidst Revision af kommuneplanen Samsø som Ø-kredsløb Destinationsudvikling Naturkvalitet
 

Destinationsudvikling

En af de største udfordringer i Danmark er pt. skabelse og fastholdelse af arbejdspladser. Turisme erhvervet er et af de vigtigste erhvervsaktiver på Samsø og rummer fortsat potentialer for udvikling, både i mængde og kvalitet.
Samsøs største muligheder for at tiltrække besøgende skabes af de fortællinger og oplevelser som rummes af naturen herunder kysten og det maritime samt den lokale produktion af fødevarer og kunsthåndværk.
Endelig tiltrækker fortællingen om Samsø på vej mod en fossilfri fremtid et stadigt voksende antal besøgende, både internationalt og fra det øvrige Danmark.
Derfor fokuseres der i denne Planstrategi på at fastholde og udvikle de Samsø som destination.
Her leverer Ballen i kraft af havn, bymiljø og tilbud til turister allerede et væsentligt bidrag. En masterplan vil sikre en fortsat udvikling af by og erhverv til glæde for både turister og fastboende.
Nordøen har som nyudpeget national seværdighed fået bekræfttet mange kvaliteter som mål for besøgende. De smukke landskaber og storslåede natur skaber sammen med Nordbys velbevarede og charmerende landsbymiljø et godt udgangspunkt for at udvikle nordøen yderligere som destination.
Kommunalbestyrelsen ønsker at turisterhvervets fysiske rammebetingelser tilgodeses i Kommuneplan 2017-29, hvor det er muligt i den øvrige planlægning.

  

Status

Forslag til Planstrategi og Agenda 21 strategi er endeligt vedtaget på møde i Samsø kommunalbestyrelse d. xxx. Planforslaget har været i offentlig høring fra d. xxx.

Links:

Hvad er en planstrategi?

Denne webside er en del af Samsø Kommunes Planstrategi 2015. Læs om planstrategier her


  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk