Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Planstrategi
Samsø 2015 - status og tendenser Planlægning siden sidst Revision af kommuneplanen Samsø som Ø-kredsløb Destinationsudvikling Naturkvalitet
 

Planstrategi

Samsø er idag Danmarks Vedvarende Energi Ø,  og modtager danske og udenlandske besøgende, som ønsker at se det fænomen, at 100% af den energi der bruges på øen kommer fra vedvarende energikilder - vind, sol og biomasse i form af halm og træflis. 
Selvom Samø er nettoeksportør af elektricitet fra vindmøller, bruges stadig fossile drivmidler som olie, diesel og benzin i biler, færger og traktorer. Kommunalbestyrelsen har derfor bakket op om Energiakademiets Masterplan og besluttet, at øen inden 2030 skal være fri af fossile drivmidler - blive en fossilfri ø.

Med denne nye målsætning for energiforsyning og energiforbrug går Samsø igen foran og demonstrerer, at det er muligt at omstille et samfund til en fremtid uden olie kul og gas. 
Bæredygtighedstanken har for længst indfundet sig i lokalsamfundet på Samsø, med fokus på energi som ressource. Udover omstillingen til fossilt frit samfund, vil det også generelt være nødvendigt for et øsamfund som Samsø, at have fokus på anvendelsen af de øvrige ressourcer der produceres og anvendes. Et fokus hvor de lokale ressourcekredsløb er i centrum, såvel i forhold til produktion som forbrug og genanvendelse. Med en strategi om fokusering på disse faktorer, og med åbenhed for brug af nye innovative teknologier men med respekt for naturen, vil Samsø også på dette område i fremtiden, kunne blive en destination nationalt som internationalt.

Denne Planstrategi er tænkt som Kommunalbestyrelsens bidrag til fornyelse af Samsø men kan samtidig bidrage til at udpege en ny vej for udviklingen af et bæredygtigt dansk samfund. Bæredygtigheden, destinationen og naturen er bestanddelene som er i fokus og skal være medvirkende til at styrke det økonomiske grundlag og skabe arbejdspladser. På den måde kan Planstrategien være med til at flytte Samsø fra udkantsdanmark til forkantsdanmark.

Kommunalbestyrelsen ønsker med dette forslag til planstrategi at invitere borgere og organisationer til debat. Målet er at skabe en fortsat udvikling af Samsø, og debatten skal være med til at gøre Planstrategien til et fælles udgangspunkt - send dit høringssvar ved at klikke her.

 

Med venlig hilsen

Marcel Meijer
Borgmester

  

Status

Forslag til Planstrategi og Agenda 21 strategi er endeligt vedtaget på møde i Samsø kommunalbestyrelse d. xxx. Planforslaget har været i offentlig høring fra d. xxx.

Hvad er en planstrategi?

Denne webside er en del af Samsø Kommunes Planstrategi 2015. Læs om planstrategier her


  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk