Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Fossilfri Ø - på cykel > Trafikregulering i landsbyerne > Stier på Samsø > Vandreruter > Bustrafikken > Havne > Færgefart > Lystbådehavne > Flytrafik > Redningshelikoptere og sygetransport > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Trafikregulering i landsbyerne

I flere byer og landsbyer er der brug for en indsats for at sikre de bløde trafikanter. Trafikken er i de senere år ændret, antallet af store landbrugsmaskiner og større fragtbiler er steget mærkbart, og vejnettet er dårligt tilpasset til de nye trafikmønstre i flere af landsbyerne. 
Indsatsen fremover skal dog ske under hensyntagen til landsbyvejenes historiske og traditionelle linjeføring og udformning – der skal skabes løsninger, der øger trafiksikkerheden og fastholder landsbymiljøerne.

Samsø Kommune ønsker at medvirke i en positiv dialog med erhverv og landsbyerne om at finde lokalt forankrede løsninger for den tunge gennemkørende trafik.

Retningslinje for trafik i landsbyerne:

Stk. 1. Ved lokalplanlægning i landsbyerne skal trafikale løsninger, hvor de bløde trafikanter tilgodeses, være centrale.

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

  • undersøge hvor og hvordan trafikken kan reguleres og sikkerheden øges i landsbyerne.
  • skabe løsninger, der øger trafiksikkerheden og fastholder landsbymiljøerne.
  • medvirke i en positiv dialog med erhverv og landsbyerne om at finde lokalt forankrede løsninger på den tunge gennemkørende trafik.
  • arbejde for, at der i lokalplaner for landsbyerne skabes gode trafikløsninger.
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk