Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Fossilfri Ø - på cykel > Trafikregulering i landsbyerne > Stier på Samsø > Vandreruter > Bustrafikken > Havne > Færgefart > Lystbådehavne > Flytrafik > Redningshelikoptere og sygetransport > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Trafik

Transportforholdene har stor betydning for Samsøs udvikling. Transportforholdene har betydning for virksomhedernes konkurrenceevne, befolkningens adgang til arbejdspladserne, samt den offentlige- og private service og meget mere. Det er derfor vigtigt, at der skabes gode og effektive forbindelser internt på øen og til det øvrige Danmark.

Færgerne har helt afgørende betydning for et samfund som Samsøs. Kommunalbestyrelsen arbejder derfor hele tiden for at skabe bedre færgeforbindelser til Jylland og Sjælland.

Det overordnede vejnet på Samsø består af hovedvejene mellem Ballen-Tranebjerg-Mårup-Nordby og Sælvig-Onsbjerg og Kolby Kås-Tranebjerg. Hertil kommer 120 km anden kommunal vej og 50 km private fællesveje.

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

  • arbejde for, at der skabes gode og effektive transportforbindelser internt på øen og til det øvrige Danmark.
  • arbejde for at optimere færgeforbindelserne til Jylland og Sjælland på pris, hyppighed og hastighed.

Retningslinje for parkeringspladser:

Stk. 1. Ved nybyggeri og ændret benyttelse af eksisterende bebyggelse skal der udlægges et tilstrækkeligt parkeringsareal, så beboere, ansatte, besøgende, kunder, leverandører mv. kan parkere på den enkelte ejendom. Der skal udlægges parkeringspladser efter de normer, der fremgår af skemaet vist i kommuneplanens rammer.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk