Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Fossilfri Ø - på cykel > Trafikregulering i landsbyerne > Stier på Samsø > Vandreruter > Bustrafikken > Havne > Færgefart > Lystbådehavne > Flytrafik > Redningshelikoptere og sygetransport > Forsyning og tekniske anlæg Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Havne

Kommunalbestyrelsen har besluttet at der skal bygges en ny færgehavn syd for Ballen. En flytning af færgehavnen fra Kolby Kås til en lokalitet syd for Ballen vil reducere sejltiden med ca. 30 %. En kortere rejsetid fra Sjælland vil gøre Samsø mere attraktiv for turister fra Sjælland, og styrke kontakten med Sjælland og hovedstadsområdet for samsingerne.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at Kolby Kås havn fortsat anvendes som  trafikhavn og lystbådehavn. Kolby Kås havn er en privatejet havn.
Flytningen af færtrafikken fra Kolby Kås åbner op for en yderligere rekreativ udnyttese af Kolby Kås havn.

Kommunalbestyrelsen ønsker generelt at sikre udviklingsmulighederne for trafikhavnen i Kolby Kås og ønsker at fremme den optimale udnyttelse af arealerne ved havnen, så havnens transportpotentiale udnyttes bedst muligt.
Via trafikhavnen på Samsø transporteres bl.a. det gods, der ikke kan transporteres med passagerfærgerne, enten fordi det er for stort, for farligt eller på anden måde ikke er hensigtsmæssigt at transportere via passagerfærgerne.

Sælvig havn er en kommunalt ejet færgehavn. Den beskrives i afsnittet om Færgefart.
Resten af havnene på Samsø er kommunale lystbådehavne. De er beskrevet under Ferie og Fritid.

 

 

  

Mårup Havn - pendler destination

Der planlægges iøjeblikket en passagerfærgerute Samsø-Aarhus med anløb på Tunø og Mols. Den vil komme til at anløbe Mårup Havn, og have potentialet til at øge tilstrømningen af turister til Samsø.
Mårup Havn har tidligere betjent postbåden men bruges idag udelukkende som lystbådehavn. Havnen rummer 
besøgsfaciliteter, som årligt bruges af 2500 besøgende. 

En nye passagerfærgerute til Danmarks andens største by vil have et væsentligt potentiale for at tiltrække pendlere.
Færgen har ca. 110 gående passagerer, med mulighed for at medbringe cykler.
En hurtig og stabil rute åbner op for at personer med arbejdsplads i Aarhus kan bosætte sig på Samsø – og dermed få det bedste af to verdener.
Metropolens udvalg og tilbud i arbejdspladser og kultur, og øens natur og nære fælleskaber.

En nye færgerute vil ikke underminere pendlertransporten mellem Samsø og Hou – den tæller i dag kun en håndfuld personer.

Kommunalbestyrelsen vil, i forbindelse med kommuneplanen, understøtte den nye færgerute ved at disponere de nødvendige arealer til anløbsplads, parkeringsarealer og øvrige faciliteter til passagererne.

I tilknytning til Mårup havn udlægges der nødvendige arealer til havnerelateret infrastrurtur, samt et område til pendler helårsboliger bag den eksisterende bebyggelse på Mårup havn.
Boliger tæt på pendlertrafikknudepunktet vil minimere transporttiden.
Der pt. ikke ledige udstykningsmuligheder til helårsboliger på nordøen.

Kommunalbestyrelsen vil i planperioden arbejde for:
at der etableres en passagerfærgerute Samsø-Aarhus

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk