Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Fossilfri Ø - på cykel > Trafikregulering i landsbyerne > Stier på Samsø > Vandreruter > Bustrafikken > Havne > Færgefart > Lystbådehavne > Flytrafik > Redningshelikoptere og sygetransport > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Havne

Transporten til og fra Samsø sker via de kommunale færgehavne i henholdsvis Sælvig til Jylland og Ballen til Sjælland. I 2015 blev der for første gang sejlet fra Ballen Færgehavn, og det har vist sig at være en ubetinget succes at placere havnebetjeningen af sjællandsruten på østsiden af Samsø med markante positive trafikspring til følge.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at Kolby Kås havn fortsat anvendes som trafikhavn, reservehavn og lystbådehavn. Kolby Kås havn er en privatejet havn.
Flytningen af færgetrafikken fra Kolby Kås har åbnet op for en yderligere rekreativ udnyttese af Kolby Kås havn. Der arbejdes fremadrettet blandt andet med planer om et havnebad.

Kommunalbestyrelsen ønsker generelt at sikre udviklingsmulighederne for trafikhavnen i Kolby Kås og ønsker at fremme den optimale udnyttelse af arealerne ved havnen, så havnens transportpotentiale udnyttes bedst muligt.
Via trafikhavnen på Samsø transporteres bl.a. det gods, der ikke kan transporteres med passagerfærgerne, enten fordi det er for stort, for farligt eller på anden måde ikke er hensigtsmæssigt at transportere via passagerfærgerne.

Resten af havnene på Samsø er kommunale lystbådehavne. De er beskrevet under Ferie og Fritid.

Sælvig Havn - pendlerdestination

En nye passagerfærgerute til Danmarks andens største by vil have et væsentligt potentiale for at tiltrække pendlere.

En hurtig og stabil rute vil åbne op for at personer med arbejdsplads i Aarhus kan bosætte sig på Samsø og
dermed få det bedste af to verdener.
Metropolens udvalg og tilbud i arbejdspladser og kultur, og øens natur og nære fælleskaber.

En sådan færgerute vil ikke underminere pendlertransporten mellem Samsø og Hou, der i dag stadig kun tæller få personer.
Kommunalbestyrelsen har, i den forgangne periode understøttet en nye færgerute ved at disponere de nødvendige arealer til
anløbsplads, parkeringsarealer og øvrige faciliteter på Sælvig Havn.

Boliger tæt på pendlertrafikknudepunktet vil minimere transporttiden.


Kommunalbestyrelsen vil i planperioden undersøge muligheden for:
at der etableres en passagerfærgerute SamsøAarhus

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk