Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Fossilfri Ø - på cykel > Trafikregulering i landsbyerne > Stier på Samsø > Vandreruter > Bustrafikken > Havne > Færgefart > Lystbådehavne > Flytrafik > Redningshelikoptere og sygetransport > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Fossilfri Ø - på cykel

Fossilfri Ø har som mål at gøre Samsø uafhængig af fossile brændstoffer inden 2030. En af de største udfordringer er transportområdet.

Der henvises til afsnittet "Fra Danmarks vedvarende energi ø til Fossilfri ø".

Samsø har i dag en asfalteret cykelsti fra Tranebjerg til Kanhave Kanal med en afstikker til Sælvig Havn og en cykelsti i stenmel fra Kanhave Kanalen til Mårup Syd. Endvidere er der cykelsti fra Tranebjerg over Brundby til Ballen. Hertil kommer et afmærket cykelrutenet af mindre befærdede veje.

 • Det er nemt, hurtigt og billigt at bruge cyklen.
 • Cykling forbedrer folkesundheden.
 • Cykling i stedet for personbiltransport reducerer CO2-udledning og anden luftforurening fra trafikken.

Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode fokusere på 5 områder for at fremme cyklisme på Samsø.

 1. Infrastruktur for cykler
 2. Cykelparkering
 3. Sikkerhed og tryghed
 4. Kombinationsrejser
 5. Information, kampagner og dialog med cyklister og arbejdspladser

 

1. Infrastruktur for cykler

Der er mange, der allerede kender Samsø som en cykelferie ø. Ved at styrke øens cykelinfrastruktur vil endnu flere få muligheden for en unik ferieoplevelse, og øens beboere vil få flere gode grunde til at skifte bilen ud med en cykel.

Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode arbejde for:
At færdiggøre cykelstien fra Mårup til Nordby. En fortsættelse af nuværende sti i samme stil og æstetiske udtryk.
At gennemgå de eksisterende cykelstier for at øge tryghed og trafiksikkerhed ved krydsninger.
At udvide det eksisterende afmærkede cykelrutenet i dialog med lodsejere, borgerforeninger, interesseorganisationer og borgere.

 

2. Cykelparkering

Let tilgængelig cykelparkering vil fremme anvendelsen af cyklen til de daglige gøremål og den nære transport.

Kommunalbestyrelsen vil arbejde for:
At der er attraktiv cykelparkering i Nordby samt Tranebjerg By.

 

3. Sikkerhed og tryghed

Der er meget få uheld, der involverer cyklister og motorkøretøjer på Samsø. Der er dog steder på øen, der kan virke utrygge for cyklister.

Kommunalbestyrelsen ønsker derfor:
At samarbejde med færdselspolitiet om at øge sikkerheden for cyklister.
At se på sikkerhed og tryghed for cyklister sammen med øens skoler, dagsinstitutioner og dagplejen.
At gennemgå landsbyerne for at fremme tryghed og sikkerhed for cyklister.

 

4. Kombinationsrejser

Ved at kombinere cykler og kollektiv trafik kan man opnå et effektivt, sikkert, miljøvenligt og langtrækkende transportsystem, der på én gang udnytter cyklens fleksibilitet på korte afstande med den kollektive trafiks hurtighed på de længere strækninger.

Kommunalbestyrelsen vil arbejde for:
At cykler tilbydes attraktive vilkår på færgerne.
At der er mulighed for at låne eller leje cykler på øens trafikale knudepunkter – trafikhavnene og i Tranebjerg.
At cykler kan medtages i kollektive transportmidler.

 

5. Information, kampagner og dialog med cyklister og arbejdspladser

En ændring af vores adfærd i trafikken og valg af transportmiddel opnås ikke fra den ene dag til den anden. Viden om cyklens fordele, og skoler og arbejdspladser der bakker op om cyklen som transportmiddel, er vigtige for at ændre vores adfærd.

Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode arbejde for:
At deltage i kampagner og events der fremmer cyklisme.

 

Idé-katalog fra Transportgruppen under Fossilfri Ø.

 • Kommunale og/eller private arbejdspladser laver konkurrencer om, hvor mange kilometer medarbejderne samlet set kan cykle fx på en måned.
 • Der udbydes kurset “Byg din egen el-cykel” i samarbejde med Samsø Aftenskole.
 • Konkurrence “Dit bud på en Samsø-cykel”, en cykel der glider sikkert afsted på Samsøs veje både sommer og vinter med børn, bagage og buttede babyer.
 • Slagtilbud for el-cykler.
 • Forretningslivet udlodder præmier til nye cyklister, den mest cyklende cyklist vinder noget til rugbrødsmotoren.
 • Cyklisme som en naturlig del af kommende energimesser.
 • Tidssvarende, billige muligheder for at leje cykler. I Valencia, kan man stikke kreditkortet ind for at løse cyklen fra fortøjningen. Der trækkes så et depositum.  Når cyklen fortøjes et andet sted, tilbagebetales det meste af depositummet. Hvis evt. skader kan lokaliseres til en enkelt bruger, eftersendes regning for reparation.
 • Oprettelse af en gruppe for “Kantcyklister”. Cyklisterne på Samsø, der udfordrer de usynlige grænser for cyklisme, 5km. grænsen, vinterkørsel, modvindskørsel osv. Kort sagt cyklister der cykler på kanten af det “mulige”. Kantcyklisterne gør reklame for cyklisme og Samsø ved synlige kendetegn såsom vest og hjelm med logo og slogan.
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk