Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Fossilfri Ø - på cykel > Trafikregulering i landsbyerne > Stier på Samsø > Vandreruter > Bustrafikken > Havne > Færgefart > Lystbådehavne > Flytrafik > Redningshelikoptere og sygetransport > Forsyning og tekniske anlæg Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Flytrafik

Samsø Flyveplads råder over en 695 meter lang og 30 meter bred græsbane.

Satens Luftfartsvæsen har godkendt banen  til beflyvning med luftfartøjer på op til 10.000 pund / 5.700 kg med plads til maksimalt 10 personer.
Flyvepladsen er beliggende på et drænet areal mellem Sælvigbugten og Stavns Fjord i en højde af 0 meter over havoverfladen.

Flyvepladsen har eksisteret på lokaliteten siden 1960´erne. Hangar, servicebygning og banen er tidligere optaget som ramme i kommuneplanen.

Samsø Kommune ønsker at bevare flyvepladsen med de funktioner den har i dag, som bla. tæller;

  • Haste indflyvning af materiel og reservedele til erhvervslivet.
  • Transport af specialister til både kommune og erhverv.
  • Taxa flyvning for kommune, erhverv og private.
  • Faldskærmsundervisning.

Kommunalbestyrelsen arbejder for:
At Samsø Flyveplads får en miljøgodkendelse.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk