Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Fossilfri Ø - på cykel > Trafikregulering i landsbyerne > Stier på Samsø > Vandreruter > Bustrafikken > Havne > Færgefart > Lystbådehavne > Flytrafik > Redningshelikoptere og sygetransport > Forsyning og tekniske anlæg Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Færgefart

Der er to færgehavne på Samsø – i henholdsvis Kolby Kås og Sælvig. Kommunalbestyrelsen har besluttet, at der i 2014 bygges en ny færgehavn syd for Ballen. Færgehavnen ved Balllen erstatter ruten til Kolby Kås.

I 2013 er der gennemført licitationer af færgefarten. Det er Samsø Kommune der udbyder ruten mod vest mens Staten ved Transportministeriet udbyder ruten mod øst. 
Den nye besejling af henholdsvis Sælvig - Hou og Ballen - Kalundborg starter den 1. oktober 2014.

Meget gods transporteres med de almindelige passagerfærger. Kommunalbestyrelsen ønsker generelt at fremme udviklingen af færgehavnene på Samsø og sikre den optimale udnyttelse af passagerfærgernes transportpotentiale.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk