Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Fossilfri Ø - på cykel > Trafikregulering i landsbyerne > Stier på Samsø > Vandreruter > Bustrafikken > Havne > Færgefart > Lystbådehavne > Flytrafik > Redningshelikoptere og sygetransport > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Bustrafikken

Den kollektive trafik på Samsø bestyres fra og med den 25. juni 2017 af et kommunalt trafikselskab. Selskabet vil udbyde den kommunale busdrift mellem Tranebjerg og Nordby (om sommeren mellem Brundby og Nordby) og den supplerende teletaxadrift. Disse kørselsordninger skal bidrage til, at der er en god service til/ fra primært havne og skoler, men også til/ fra andre aktiviteter/ gøremål.

Det er Kommunalbestyrelsens mål, at den kollektive trafik er et godt alternativ til den individuelle bilisme.

Kommunalbestyrelsen vil i planperioden:
arbejde for, at den kollektive trafik bliver en attraktiv transportform for borgerne og udenøs gæster.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk