At Samsø er en ø med begrænsede ressourcer er åbenlyst, men ikke nødvendigvis i borgernes bevidsthed til daglig. Det er bl.a. kendskabet til, at det affald der produceres i høj grad er ressourcer, der kan genanvendes, frem for affald der ikke kan bruges mere, som ø-kredsløbet fokuserer på.
Ligeledes har anvendelse af lokalt producerede råvarer betydning for, at ressourcerne bliver på øen. De affaldsstrømme det forbrug skaber, skal indgå i produktionen af nye produkter. I overordnede træk, er der to værdicirkler for affaldsstrømme, som kan indgå i en opbygning af nye produkter. Der er tekniske produkter hvor forbrugsstofferne typisk er metaller, og der er biologiske forbrugsstoffer hvor ressourcerne er af biologisk oprindelse.

Mål:
at prioritere brugen af lokale ressourcer
at effektivisere brugen af anvendte ressourcer
at genanvende de forbrugte ressourcer ved ny teknologi
at teknologiske løsninger medfinansierer udviklingen af lokalsamfundet

Handlinger:

Retningslinje for ø-kredsløb:
at Samsøs ressourcer bruges effektivt i lokale kredsløb og lokale produktioner.
at Samsøs ressourcer genanvendes i videst muligt omfang på øen.