Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

At Samsø er en ø med begrænsede ressourcer er åbenlyst, men ikke nødvendigvis i borgernes bevidsthed til daglig. Det er bl.a. kendskabet til, at det affald der produceres i høj grad er ressourcer, der kan genanvendes, frem for affald der ikke kan bruges mere, som ø-kredsløbet fokuserer på.
Ligeledes har anvendelse af lokalt producerede råvarer betydning for, at ressourcerne bliver på øen. De affaldsstrømme det forbrug skaber, skal indgå i produktionen af nye produkter. I overordnede træk, er der to værdicirkler for affaldsstrømme, som kan indgå i en opbygning af nye produkter. Der er tekniske produkter hvor forbrugsstofferne typisk er metaller, og der er biologiske forbrugsstoffer hvor ressourcerne er af biologisk oprindelse.

Mål:
at prioritere brugen af lokale ressourcer
at effektivisere brugen af anvendte ressourcer
at genanvende de forbrugte ressourcer ved ny teknologi
at teknologiske løsninger medfinansierer udviklingen af lokalsamfundet

Handlinger:

 • Indkøb, produkter og services understøtter målene
 • Husholdningsaffald som ressource
 • Komposteringsanlæg på Affaldscenter Harpesdal
 • Indsamling af haveaffald og evt. få andre affaldsfraktioner på Nordsamsø
 • Indsamling af metaldåser i havneområder
 • Indsamling af fedt fra fedtudskillere og madaffald fra større spisehuse
 • Indsamling af udvalgte storskraldsfraktioner til videreudnyttelse af små eksisterende/ fremtidige virksomheder
 • Biogasanlæg i drift
  • Metanisering med overskudsstrøm
 • Spildevand genanvendes som ressource
 • Regnhøst – brug nedbøren til vanding og sekundavand
 • Vindmøller betaler for udvikling
 • Arealreservationer til områder for vindmøller og solceller

Retningslinje for ø-kredsløb:
at Samsøs ressourcer bruges effektivt i lokale kredsløb og lokale produktioner.
at Samsøs ressourcer genanvendes i videst muligt omfang på øen.

 

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk