Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Lokal Agenda 21 > Klimatilpasning > Risikokortlægning > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Lokal Agenda 21

Kommunalbestyrelsen besluttede sammen med planstrategien kommunens Agenda 21 strategi.

Kommunalbestyrelsens mål fra Agenda 21 strategien er:

  • at Samsø Kommune gennem sin planlægning og administrationspraksis sikrer en mindskelse af miljøbelastningen,
  • at en bæredygtig udvikling fremmes gennem planlægning med indarbejdelse af byfortætning og CO2-reducerende tiltag,
  • at klimatilpasning integreres på tværs af planlægning og administraiv praksis,
  • at Samsøs biologiske mangfoldighed opretholdes,
  • at sikre ejerskab og fastholde fokus på bæredygtig udvikling hos organisationer og erhvervsliv, 
  • at helhedsorientering og tværfaglighed fremmes i forhold til planer, politiker og sagsbehandling.

Agenda 21 strategien kan læses i sin helhed her: http://planer.samsoe.dk/dk/agenda-21/

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk