Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Lokal Agenda 21 > Klimatilpasning > Risikokortlægning > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Lokal Agenda 21

Kommunalbestyrelsen besluttede sammen med planstrategien kommunens Agenda 21 strategi.

Kommunalbestyrelsens mål fra Agenda 21 strategien er:

  • at Samsø Kommune gennem sin planlægning og administrationspraksis sikrer en mindskelse af miljøbelastningen
  • At en bæredygtig udvikling fremmes gennem planlægning med indarbejdelse af byfortætning og CO2-reducerende tiltag
  • At klimatilpasning integreres på tværs af planlægning og administraiv praksis
  • At Samsøs biologiske mangfoldighed opretholdes
  • sikre ejerskab, fastholde fokus på bæredygtig udvikling hos organisationer og erhvervsliv 
  • at helhedsorientering og tværfaglighed fremmes i forhold til planer, politiker og sagsbehandling.

Agenda 21 strategien kan læses i sin helhed her: http://samsoe-strategi.cowi.webhouse.dk/dk/lokal_agenda_21/lokal_agenda_21_strategi.htm

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk