Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Lokal Agenda 21 > Klimatilpasning > Risikokortlægning > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Miljø og klima

Samsø har i mange år været helt i front som producent af vedvarende energi.

Samsø producerer i dag mere energi end hvad øens beboere og gæster forbruger. Dermed er øen CO2 neutral og påvirker klodens klima mindre med drivhusgasser end mange andre samfund i Danmark, Europa og verden.

Men Samsø er også omgivet af vand, og i takt med at klodens temperaturer stiger, skal vi som samfund til at takle væsentlige udfordringer med det voldsomme vejr, som klimforandringerne medfører.

Tiltag som skal imødegå de forskellige vejrscenarier, der vurderes at være en risiko på Samsø, kaldes klimatilpasning.

Klimatilpasningen kræver planlægning, der bl.a. omfatter overvejelser af, hvad man gør med vandet, når der kommer meget af det, såvel i form af skybrud som stormflod. 

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk