Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Bidrag til Samsøs udvikling > Udpegede kulturværdier > Kulturværdi planlægning > Kulturværdier i lokalplaner > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Kulturværdier i lokalplaner

Kommunalbestyrelsen ønsker, at kulturarven på Samsø i videst muligt omfang sikres via udarbejdelse af lokalplaner, eventuelt som et led i udarbejdelsen af bevarende lokalplaner for landsbyerne eller som separate lokalplaner for givne kulturværdier.

Retningslinje for kulturværdier i lokalplaner:

Stk. 1. Alle lokalplaner skal for fremtiden indeholde bestemmelser om eventuelle bevaringsværdige kulturværdier og kulturværdier som f.eks. bygninger, beplantninger, diger mv.

Stk. 2. Alle lokalplaner skal beskrive og respektere eventuelle kirkeomgivelsesfredninger, andre fredninger, kirkeindsigtslinjer og byggelinjer i øvrigt.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk