Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Bidrag til Samsøs udvikling > Udpegede kulturværdier > Kulturværdi planlægning > Kulturværdier i lokalplaner > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Kulturværdi planlægning

I kulturarven findes et potentiale, som Samsø Kommune med fordel kan inddrage i planlægningen på linje med områder som erhverv, turisme og infrastruktur.

Kommunalbestyrelsen er bevidst om, at der er væsentlige udviklingsmuligheder forbundet med kulturarven på Samsø.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk