Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Bidrag til Samsøs udvikling > Udpegede kulturværdier > Kulturværdi planlægning > Kulturværdier i lokalplaner > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Bidrag til Samsøs udvikling

Kulturarv og arkitektonisk kvalitet spiller en rolle, når danskerne beslutter, hvor de vil bo, og når de beslutter, hvor de vil handle, også selvom det umiddelbart er dyrere. Flere undersøgelser har vist, at danskerne i stort omfang også opsøger kulturarv, når de skal på ferie i Danmark.

Der er også en sammenhæng mellem et attraktivt miljø med oplevelser og den erhvervsmæssige udvikling i en region. Et attraktivt kulturmiljø med vægt på kulturarv tiltrækker højtuddannet arbejdskraft og innovative virksomheder, der søger interessante og udfordrende miljøer at virke i. Kreative mennesker ønsker kreative omgivelser, og de vil til gengæld bidrage til den videre kulturelle og erhvervsmæssige udvikling af kommunen.

At integrere kulturarven i den kommunale indsats for at tiltrække nye borgere og turister er derfor en oplagt mulighed, som kommunalbestyrelsen på Samsø ønsker at udnytte.

Kulturarven er med til at gøre den fælles historie konkret, og kulturarven giver den enkelte en forståelse af identitet og ophav. Det er en kvalitet i sig selv at møde kulturarven i det daglige. En styrkelse af kulturarven kan således bidrage til øget tilhørsfølelse, trivsel og profilering og dermed øge kommunens muligheder for at tiltrække attraktive borgere, turister og erhvervsliv.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk