Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Bidrag til Samsøs udvikling > Udpegede kulturværdier > Kulturværdi planlægning > Kulturværdier i lokalplaner > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Kulturværdier

Kulturarven på Samsø omfatter hele fortællingen om samfundsudviklingen på Samsø frem til i dag. Det vil sige stort set alt, hvad mennesker har efterladt sig gennem tiderne. Kommuneplanen omfatter dog kun den ”faste” del af kulturarven, dvs. fredede eller bevaringsværdige bygninger, fortidsminder og kulturmiljøer. Kulturmiljøer er geografisk afgrænsede områder, der fortæller noget væsentligt om den samfundsmæssige udvikling. Kulturarven findes både i byerne og på landet.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk