Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Fossiluafhængig > Fleksibel energiforsyning > Fremtidens transport > Effektivt varmeforbrug > Effektivt elforbrug > En bæredygtig ø inkluderer kultur og natur > Udbygge partnerskaber > Lokalisering af energianlæg > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Udbygge partnerskaber

Samsø fungerer som udstillingsvindue for vedvarende energi, et CO2 neutralt samfund og en høj grad af borgerengagement. Et stort netværk er allerede etableret gennem talrige besøg, vidensdeling, samarbejds- og partnerskabsaftaler både nationalt og internationalt.

Samsø Kommune vil styrke partnerskabet med Samsø Energiakademi og Kommunalbestyrelsen har derfor afsat midler øremærket til samarbejdet med Samsø Energiakademi om den Fossilfri Ø.

Øen rummer mange ressourcer i de engagerede borgere, foreninger og håndværksmestre, der brænder for ideen om vedvarende energi. Samsø Kommune ønsker at styrke de lokale relationer og samarbejder gennem konkrete projekter og ved dialogbaseret planlægning.

Mål:
At udbygge og etablere partnerskaber mellem energiforbrugere, forsyningsselskaber, distributører og energiproducenter

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk