Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Fossiluafhængig > Fleksibel energiforsyning > Fremtidens transport > Effektivt varmeforbrug > Effektivt elforbrug > En bæredygtig ø inkluderer kultur og natur > Udbygge partnerskaber > Lokalisering af energianlæg > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Fremtidens transport

Næsten al transport på Samsø samt til og fra øen foregår i dag med drivmidler fra fossile brændstoffer. Samsøs nuværende status som vedvarende energi ø er baseret på, at havmøllernes overproduktion af vindenergi kompenserer for dette fossile forbrug.

At få transporten omlagt til at anvende drivmidler fra vedvarende energikilder er den største udfordring for Masterplanen. En stor del af benzinbilerne forventes erstattet med elbiler, men teknologien er stadig et stykke vej fra masseproduktion og dermed billiggørelse, og batterierne er fortsat under udvikling. Elbiler passer imidlertid fint med kørselsmønstret på en mindre ø og ind i et el-system med periodevist stort overskud af el fra vindkraft. De tungere køretøjer og færgerne har imidlertid behov for et andet drivmiddel. En mulighed er at etablere et anlæg, der kan producere biogas til transportformål. Udfordringerne for etablering af et biogasanlæg omfatter biomasse-forsyningssikkerhed, biogas-afsætningssikkerhed og etableringsomkostninger.

Mål:
At drivmidler til transport på og til/fra Samsø bygger på vedvarende energi.

Eksempler på handlinger:

  • opstilling af ladestandere til elbiler og indførsel af intelligente elmålere
  • indførsel af elbusser samt elbiler til taxikørsel
  • efteruddannelse af lokale mekanikere til at kunne servicere elbiler
  • etablering af biogasanlæg som producerer CBG (komprimeret gas) eller LBG (komprimeret til flydende gas) til færger, lastbiler, traktorer og evt. busser
  • etablering af en infrastruktur bestående af gas-tankanlæg
  • offentlige transportudbud understøtter strategien hvor det er muligt 
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk