Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Fossiluafhængig > Fleksibel energiforsyning > Fremtidens transport > Effektivt varmeforbrug > Effektivt elforbrug > En bæredygtig ø inkluderer kultur og natur > Udbygge partnerskaber > Lokalisering af energianlæg > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Fossiluafhængig

Samsø har på en 10-årig periode opnået at blive selvforsynende med vedvarende energi. Fjernvarmeværker, der kører på halm, træflis og solenergi, forsyner en stor del af øens huse med varme. Vindmøller på land og til havs producerer mere strøm end øens samlede elforbrug. Denne overproduktion af vedvarende energi kompenserer i dag for det fossile brændstofforbrug, som transporten på og til/fra øen står for.

Trods Samsøs status som VEØ – vedvarende energi ø - er der stadig et stort forbrug af fossile brændsler især til transport men også til opvarmning af huse.

Mål

  •  At der ikke anvendes fossile brændsler og drivmidler på Samsø
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk