Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Fossiluafhængig > Fleksibel energiforsyning > Fremtidens transport > Effektivt varmeforbrug > Effektivt elforbrug > En bæredygtig ø inkluderer kultur og natur > Udbygge partnerskaber > Lokalisering af energianlæg > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Fleksibel energiforsyning

Energisystemet på Samsø er allerede forsynet med en høj andel vedvarende energikilder. Øen har en overproduktion af vindenergi. Når vinden ikke blæser, skal der dog importeres strøm fra fastlandet. Af energien til opvarmning kommer ca. 60 % fra vedvarende energikilder som fjernvarme produceret af halm (3 værker) eller træflis kombineret med solfangere (1 værk), eller fra individuelle vedvarende varmeanlæg som varmepumper, biomasse-brændselsfyr og solfangere (ca. 10%). Der anslås at være ca. 300 oliefyr tilbage på øen. Det antal er et udtryk for en reduktion i den forgangne planperiode på over 60 %. Transporten både på øen og færgerne til og fra øen er hovedsageligt på fossile brændstoffer som benzin og diesel på trods af, at der er sket et skift til en gasfærge, og flere biler er overgået til el - blandt andet størstedelen af kommunens bilpark.

Udfordringerne for det vedvarende energisystem er dels at kunne levere den passende mængde og form af energi til transportformål. Øens geografiske afgrænsning begrænser endvidere udnyttelsen af biomasse til energiformål.

Mål:
At vedligeholde og udbygge et decentralt og fleksibelt energisystem til vedvarende energiproduktion

Eksempler på handlinger

  • Etablering af biogasanlæg
  • Nye vindmøller
  • Udbygning af fjernvarmenet
  • Mere solenergi
  • Øget biomasseudnyttelse
  • Udfasning af oliefyr
  • Mere transport på el og gas
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk