Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Fossiluafhængig > Fleksibel energiforsyning > Fremtidens transport > Effektivt varmeforbrug > Effektivt elforbrug > En bæredygtig ø inkluderer kultur og natur > Udbygge partnerskaber > Lokalisering af energianlæg > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Fleksibel energiforsyning

Energisystemet på Samsø er allerede forsynet med en høj andel vedvarende energikilder. Øen har en overproduktion af vindenergi. Når vinden ikke blæser skal der dog importeres strøm fra fastlandet. Af energien til opvarmning kommer 60 % fra fjernvarme produceret af halm (3 værker) eller træflis kombineret med solfangere (1 værk). Individuelle vedvarende varmeanlæg som varmepumper, biomasse-brændselsfyr, og ca. 10% af øens husstande har solfangere. Der anslås at være ca. 800 oliefyr tilbage på øen. Transporten både på øen og færgerne til og fra øen er hovedsageligt på fossile brændstoffer som benzin og diesel.

Udfordringerne for det vedvarende energisystem er dels at kunne levere den passende mængde og form af energi til transportformål, dels at skabe tilstrækkelige muligheder for de resterende oliefyrsbrugere til at skifte til vedvarende energikilder. Øens geografiske afgrænsning begrænser udnyttelsen af biomasse til energiformål.

Mål:
At vedligeholde og udbygge et decentralt og fleksibelt energisystem til vedvarende energiproduktion

Eksempler på handlinger

  • Nye vindmøller
  • Udbygning af fjernvarmenet
  • Mere solenergi
  • Øget biomasseudnyttelse
  • Udfasning af oliefyr
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk