Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Fossiluafhængig > Fleksibel energiforsyning > Fremtidens transport > Effektivt varmeforbrug > Effektivt elforbrug > En bæredygtig ø inkluderer kultur og natur > Udbygge partnerskaber > Lokalisering af energianlæg > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

En bæredygtig ø inkluderer kultur og natur

Samsø har en god erfaring fra VEØ-projektet (vedvarende energi ø) med at stå sammen og gennemføre store projekter i fællesskab. Borgerinddragelse og lokal medfinansiering var helt centrale elementer i VEØ-projektets succes. Nu er tiden inde til at tage nye udfordringer op på energiøen, og samsingerne er klar til at være med.

Masterplanen for fossilfri ø beskriver de overordnede mål for udviklingen af energiforsyningen på Samsø frem mod 2030. Udover disse initiativer vil mange andre initiativer kunne bidrage til et bæredygtigt og vitalt øsamfund. De afledte grønne teknologier og den lokale energiproduktion har kimen til lokal jobskabelse og vækst, men også Samsøs enestående natur rummer store kvaliteter og muligheder for fastboende og turister.

Øen rummer med sit vækstlag af kunsthåndværkere, scenekunstnere og sin kulturarv og historie mange andre ressourcer, der vil kunne udvikles til produkter og oplevelser. Samsø Kommune er klar til at påtage sig rollen som medspiller, når ideer og innovative forløb skal igangsættes. 

Mål:
At gribe mulighederne, når de opstår

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk