Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Fossiluafhængig > Fleksibel energiforsyning > Fremtidens transport > Effektivt varmeforbrug > Effektivt elforbrug > En bæredygtig ø inkluderer kultur og natur > Udbygge partnerskaber > Lokalisering af energianlæg > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Effektivt varmeforbrug

Der er 2.200 småhuse på Samsø med ca. 2.000 opført før 1980. Af disse vurderes 1.800 som rentable at energieffektivisere. De fordeler sig med ca. 300 husstande opvarmet med oliefyr, 650 tilsluttet fjernvarmen og 650 med anden opvarmning herunder varmepumper og pille/træ fyr. Det samlede forbrug af rumvarme på Samsø er 129 TJ, fordelt med 43 TJ på hver af de tre opvarmningsformer. Herudover består udfordringen i at reducere varmeforbruget i erhvervsbyggeri.

I Masterplanen opereres der med en målsætning frem til 2021 via en reduktion af varmeforbruget i private boliger på 30% og i erhverv på 5%. Frem til 2050 er der målsat en reduktion af varmeforbrug i private boliger på 35% og i erhverv på 10%.

 Mål:
At arbejde for væsentlige varmebesparelser.

Eksempler på handlinger:

  • Reduceret varmeforbrug i boliger og erhverv
  • Nybyggeri med minimalt varmeforbrug
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk