Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Fossiluafhængig > Fleksibel energiforsyning > Fremtidens transport > Effektivt varmeforbrug > Effektivt elforbrug > En bæredygtig ø inkluderer kultur og natur > Udbygge partnerskaber > Lokalisering af energianlæg > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Effektivt elforbrug

Det samlede aktuelle forbrug af el på Samsø er 108 TJ fordelt på elkomfur 6 TJ, elvandvarmer 1 TJ, elradiator 4 TJ, belysning 17 TJ, elkompressorer 13 TJ, elmotorer 65 TJ og varmepumper 2 TJ (2009).

Udfordringen er, at elforbruget til opvarmning af øens boliger i hele perioden frem til 2030 ifølge Masterplanen ikke må stige i forhold til forbruget i 2010. Samtidig skal offentlige institutioner og erhverv frem til 2030 foretage elbesparelser svarende til 30 % af forbruget i 2010. Elforbruget på Samsø skal knyttes til et moderne energimarked, hvor forbrugeren i stigende grad vil kræve effektive redskaber affødt af relationen mellem forbrug, pris og et ønske om at reducere energiforbruget. Det er realistisk at holde elforbruget på 2010 niveau frem til 2030 ved hjælp af besparelser og vejledning, der gavner den enkelte forbruger, på trods af et øget forbrug til varmepumper. Her vil forbedringer af boligmassen også være med til at nedsætte elforbruget.

Mål:
At arbejde for væsentlige besparelser på forbruget af el.

Eksempler på handlinger:

  • Adfærdskampagne – synliggørelse af forbrug
  • Efteruddannelse af håndværkere
  • Udskiftning af kompressorer, pumper og elmotorer
  • Nybyggeri etableres med et minimalt energiforbrug, dvs. 15 kWh/m2/år 
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk