Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Vindmøller > Højspændingsledninger > Antennemaster > Affaldshåndtering > Varmeforsyning > Vandforsyning > Spildevandsforsyning > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Varmeforsyning

Varmeforsyningen på Samsø sker fra lokale fjernvarmeværker i Nordby/Mårup, Onsbjerg, Tranebjerg og Brundby-Ballen. På ejendomme i det åbne land er der individuel varmeforsyning.

Fjernvarmeværket i Nordby/Mårup får varmen fra 2500 m² solfangere og en 900 kW kedel, der fyres med træflis. I dag får 185 forbrugere varme fra værket. Træflis til anlægget kommer primært fra Brattingsborg-skovene.

Tranebjergværket er det første fjernvarmeværk på Samsø. Det blev etableret i 1993. Værket er et halmbaseret fjernvarmeværk. I dag leveres ca. 85 % af varmebehovet i Tranebjerg fra halmvarmeværket. 263 boliger, erhvervs-virksomheder, boligforeninger og institutioner er tilsluttet fjernvarmenettet. Halmkedlen i værket har en effekt på 3 MW, og det samlede varmeforbrug er ca. 9.500 MWh om året.

Ballen/Brundby fjernvarmeværk er halmfyret og som det eneste værk på Samsø 100 procent forbrugerejet. Værket forsyner 240 forbrugere i byerne Ballen og Brundby og er derfor placeret midt mellem disse to byer.

Fjernvarmeværket i Onsbjerg er et halmbaseret fjernvarmeværk med 76 tilsluttede husstande og institutioner. Fjernvarmesystemet adskiller sig fra andre værker på Samsø ved at være et privat ejet anpartsselskab.

75 % af boligerne opvarmes i dag vha. VE-teknologi. Ved renovering af fjernvarmeværkerne på Samsø ønsker kommunen at gå i dialog med ejerne om etablering af solfangere.

Kommunalbestyrelsens mål for vedvarende energi fremgår af afsnittet "Fra Damarks vedvarende energi ø til Fossilfri Ø".

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk