Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Vindmøller > Højspændingsledninger > Antennemaster > Affaldshåndtering > Varmeforsyning > Vandforsyning > Spildevandsforsyning Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Antennemaster

Antallet af antennemaster til radio-, telefon- og fjernsynstransmission mv.. og deres påvirkning af landskabet skal begrænses mest muligt. Det er vigtigt at beskytte landskabet mod disse dominerende anlæg, så vidt som det er teknisk muligt.

En samlet plan på baggrund af ovennævnte oplysninger vil kunne danne basis for at reducere antallet af master og samtidigt vil planen kunne lette landzonesagsbehandlingen i sager om antennemaster.

Retningslinje for antennemaster:

Stk. 1. Antallet af antennemaster til radio-, telefon-, fjernsynstransmission mv. og deres påvirkning af landskabet skal begrænses mest muligt.

Stk. 2. Opstilling af fremtidige antennemaster skal tage udgangspunkt i en kommende masteplan, der udarbejdes i dialog med erhvervslivet og andre interessenter på Samsø.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk