Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Udvikling af Ballen for fastboende og turister > Sommerhusområder > Hotel, ferieby og anden overnatning > Campingpladser > Samsø Festival > Ferie og fritid i naturen > Skydebaner > Lystbådehavne > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Udvikling af Ballen for fastboende og turister

Ballen rummer med lystbådehavn, havnemiljø, restauranter, eksisterende overnatningsmuligheder og Samsø Energiakademi et betydeligt udviklingspotentiale for erhverv og bosætning. Dette forstærkes af nærheden til Samsøfestivalen, campingpladsen og golfbanen. Udviklingen i besøgstallet har gjort  det nødvendigt at gennemføre ny lokalplanlægning i 2011 for festivalområdet og Strandlyst Hotel og Restaurant.

Havnen skal sikres udvidelsesmuligheder mod nord med henblik på  en øget kapacitet for lystbåde. Mod syd skal havnen kunne udvides med faciliteter til krydstogtturister, der i stigende omfang bruger de danske farvande og havne. Planlægningen skal sikre at havnen kan udvide sit service- og oplevelsestilbud med restauranter og øvrige faciliteter for lystsejlere og andre besøgende. Samtidig skal havnen med et moleanlæg eller lignende sikres mod tilsanding, der iøjeblikket giver en betydelig udgift på driften hvert år. Endelig skal der ved havnen kunne etableres mulighed for busparkering, for at forbedre forholdene for de besøgende fra landsiden også.

Der er udarbejdet et idekatalog til inspiration for en en mulig udvikling af Ballen. 
De nuværende erhvervsarealer (SAK-arealer) kan blive omdannet til beboelse og offenlige formål mv.
Samsø Kommune ønsker,  at den efterfølgende lokalplanlægning skal ske i overensstemmelse med byomdannelsesreglerne.
Herved kan en ændring i arealanvendelsen for erhvervsarealer ske gradvist i forhold til regulering af støj og lugtgener.

Idekataloget peger også på muligheder for at udvide byens tilbud af overnatning, butikker og restauranter, samt den rekreative oplevelse af havnen.

Se idekataloget for Ballen her:  ballen_idekatalog.pdf (4.5 MB)

Kommunalbestyrelsen vil i planperioden arbejde for
at sikre Ballens muligheder for udvikling af turismeerhverv på havnen og i byen
at åbne for bosætningsmuligheder i Ballen gennem byfortætning  

 

  

Se idekataloget for Ballen her:

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk