Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Udvikling af Ballen for fastboende og turister > Sommerhusområder > Hotel, ferieby og anden overnatning > Campingpladser > Samsø Festival > Ferie og fritid i naturen > Skydebaner > Lystbådehavne > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Sommerhusområder

Turismen er med til at sikre opretholdelsen af øens restaurationsliv, detailhandel og mange af ferie- og fritidsaktiviteterne. Turisternes bidrag er samtidig afgørende for øens detailhandel, og ikke mindst for opretholdelsen af gode og regelmæssige færgeforbindelser til Jylland og Sjælland. Særligt de mange sommerhusturister er med til at sikre øens serviceerhverv - fra mekanikere over håndværkere til rengørings- og haveservice.

Sommerhusejerne bidrager endvidere med betaling af grundskyld til kommunen. Herudover bidrager sommerhusejerne som forbrugere af teknisk forsyning, det vil sige bl.a. renovationsordningen, vandforsyning m.v.

Der er ca. 940 sommerhuse på Samsø. Der er fortsat ubebyggede sommerhusgrunde og muligheder for at opføre fritidshuse.

Sommerhusene på Samsø er samlet i få større områder, samt et antal mindre områder og i mindre grad også spredte enkelthuse. Det er karakteristisk for Samsø, at man kun meget få steder oplever sommerhusbebyggelsen, når man bevæger sig rundt på øen. De fleste udstykninger ligger lidt af vejen, og de er oftest gemt bag beplantning. Dette er en stor kvalitet, fordi oplevelsen af Samsø som et uspoleret øsamfund er bevaret, på trods af et ret stort antal sommerhuse.

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

  • arbejde for fortsat at gøre det attraktivt at have sommerhus på Samsø.
  • arbejde for at bevare øens karakteristik som et uspoleret øsamfund, på trods af et ret stort antal sommerhuse.

Der arbejdes i planperioden på at få vedtaget en lokalplan for sommerhusområderne på Samsø, der giver mulighed for flere sommerhuse i Sælvig, Mårup, Vesterløkken og Egernvej ved Langemark.

Retningslinje for lokalplanlægning af de nye sommerhusområder:

Stk. 1. Kvaliteten af de nye sommerhusområder skal sikres ved at indtænke fælles træk som f.eks. beplantning, tagbeklædning, farver eller andet, der kan skabe en sammenhæng i områderne internt og en harmoni i forhold til omgivelserne.

Stk. 2. Ved lokalplanlægning og etablering af det nye sommerhusområde ved Mårup skal der beskrives og etableres en tilkørselsvej fra Landevejen nord for Mårup til området.

 

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk