Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Udvikling af Ballen for fastboende og turister > Sommerhusområder > Hotel, ferieby og anden overnatning > Campingpladser > Samsø Festival > Ferie og fritid i naturen > Skydebaner > Lystbådehavne > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Skydebaner

Skydning er en relativ stor sport på Samsø. Samsø Skytteforening har lavet rigtigt mange flotte resultater i sportsskydning, og jagt er en udbredt fritidsaktivitet på øen.

Der findes tre skydebaner på Samsø: Målskydebane til pistol, salonriffel og 200 meter riffel ved Brundby, en jagtskydebane ved Harpeshøj og en skydebane, der benyttes af forsvaret og hjemmeværnet ved Mårup.

Skydebanerne fremgår af kortbilag 5 "Cykelstier, vandreruter og friluftsliv" og rammerne.

Retningslinje for skydebaner:

Stk. 1. Der kan ikke etableres nye skydebaner på Samsø. Eksisterende skydebaner kan flyttes til en anden beliggenhed.

  

Støjkonsekvenskort for Brundby Skydebane

  

Støjkonsekvenskort Østerhede Skydebane

Støjkonsekvenskort Østerhede Skydebane

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk