Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Udvikling af Ballen for fastboende og turister > Sommerhusområder > Hotel, ferieby og anden overnatning > Campingpladser > Samsø Festival > Ferie og fritid i naturen > Skydebaner > Lystbådehavne > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Samsø Festival

Samsø Festivalen er et vigtigt aktiv for Samsø og bidrager væsentligt til den lokale økonomi. Festivalen besøges hvert år af ca. 5.000 betalende gæster. Festival pladsen er lokaliseret umiddelbart nord for Ballen på et areal, der grænser op til den ene af øens 5 fungerende campingpladser. Den nærliggende campingplads betyder, at campingområdet delvist kan anvendes af festivalgæster.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk