Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Udvikling af Ballen for fastboende og turister > Sommerhusområder > Hotel, ferieby og anden overnatning > Campingpladser > Samsø Festival > Ferie og fritid i naturen > Skydebaner > Lystbådehavne > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Lystbådehavne

For mange af Samsø’s gæster er lystbådehavnene ”porten” til øen. Derfor er velfungerende og attraktive lystbådehavne et vigtigt aktiv for Samsø.

Der er 4 lystbådehavne på Samsø. Ved en eventuel udvidelse af havnene skal der tages vidtgående hensyn til naturen, landskabet og de rekreative interesser.

Havn

Omtrentligt

antal båd-

pladser

Udvidelses-

muligheder

Samlet antal pladser

Ballen

102

75

177

Kolby Kås

30

170

200

Mårup

56

60

116

Langør

85

15

100

Jollepladser, anløbsbroer og lignende mindre anlæg kan tillades på baggrund af en konkret vurdering.

Kommunalbestyrelsen vil i den kommende planperiode:

  • arbejde for at vedligeholde og udvikle lystbådehavnene som attraktive ferie- og fritidsmål til glæde for gæster og samsinger.

Retningslinje for lystbådehavne:

Stk. 1. Udvidelse af eksisterende lystbådehavne kan ske på de steder, der fremgår af ovenstående skema.

Stk. 2. Placering og udformning af de pågældende havne og havneafsnit skal ske under særlig hensyn til landskabet og naturbeskyttelsesinteresser.

Stk. 3. Jollepladser, anlægsbroer og lignende mindre anlæg kan etableres, hvor en afvejning af de rekreative ønsker med andre arealinteresser tillader det.

Planlægning for udvidelse af Langør Lystbådehavn kræver en planlægningstilladelse, jf. § 5, stk. 5, i Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk