Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Udvikling af Ballen for fastboende og turister > Sommerhusområder > Hotel, ferieby og anden overnatning > Campingpladser > Samsø Festival > Ferie og fritid i naturen > Skydebaner > Lystbådehavne > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Hotel, ferieby og anden overnatning

Samsø Energi Hotel

Der udvikles nettop nu et projekt med et helårshotel i tilknytning til Samsø Energiakademi - Samsø Energi Hotel.

Kommunalbestyrelsen ønsker at give akademiet mulighed for at gå fra formidling og undervisning til også at omfatte energi-forsøgsbyggeri og overnatningsmuligheder for akademiets gæster og andre besøgende på Samsø.
Resultatet bliver et center for formidling, undervisning og eksperimenter med vedvarende energi teknologi og byggeri. 
Der er i kommuneplan 2009 udlagt et arealet vest for Energiakademiet til boliger og erhverv, herunder forsknings-, udstillings-, og kursusvirksomhed, samt hotel med op til 200 senge.

Golf resort

På et areal øst for Langemark og syd for Samsø Golfbane er der i Kommuneplan 2009 udlagt et areal til offentlige formål i form af ferieby/hotel med maximalt 1.000 sengepladser og med naturligt tilknyttede anlæg og servicefunktioner, golfbane, samt enkelte boliger, der er nødvendige for områdets drift.

Hoteller, wellness og anden overnatning

Der er i hele landet et stigende ønske om etablering af oplevelses- og wellnesscentre, hvor turister kan bo, slappe af, få ro og pleje af krop og sjæl.
Sådanne feriemål kan have glæde af Samsøs smukke natur og landskaber til rekreation for deres gæster. Det er dog vigtigt, at byggerier og aktiviteter tilpasses de lokale landskabers natur- og kulturværdier, så disse bevares.
Wellnesscentre og kurbade uanset udformning betragtes i kommuneplanen som hoteller, feriebyer og lignende ferieanlæg og skal derfor også placeres i respekt for naturinteresser, landbrug og øvrig bebyggelse på øen.

Retningslinje for hoteller, feriebyer og anden overnatning:

Stk. 1. Etablering af hoteller, feriebyer og anden overnatning skal altid ske med respekt for naturen, landbruget og øvrig bebyggelse.

Stk. 2. Nye hoteller, feriebyer og lignende ferieanlæg med over 100 sengepladser kan kun etableres ved Langemark og Ballen.

Stk. 3. I Langemark kan der etableres maksimalt 1.000 sengepladser, og i Ballen kan der etableres indtil 200 sengepladser.

Stk. 4. Arealet i Langemark kan ikke bebygges før der er udarbejdet en samlet plan for hele arealet.

Stk. 5. Arealet omkring bygningerne i Langemark skal kunne benyttes af offentligheden, og der skal skabes adgang til kysten.

Stk. 6. Mindre hoteller, wellnesscentre og ferieanlæg op til 50 sengepladser kan efter nærmere planlægning udlægges i direkte tilknytning til landsbyer og byer. Det er dog vigtigt, at et sådant hotel eller anlæg placeres med respekt for naturen, afgrænsning mod det åbne land, landbruget og øvrig bebyggelse på øen, samt at der ved planlægningen tages højde for den trafikale belastning, som et sådant overnatningssted vil kunne påføre lokalområdet .

Stk. 7. Mindre Bed and Breakfast kan i vidt omfang etableres i nedlagte landbrugsbygninger.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk