Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Udvikling af Ballen for fastboende og turister > Sommerhusområder > Hotel, ferieby og anden overnatning > Campingpladser > Samsø Festival > Ferie og fritid i naturen > Skydebaner > Lystbådehavne > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Ferie og fritid i naturen

Naturen på Samsø er en ressource for beboere og turister, der giver rekreative udfoldelsesmuligheder som vandreture, sejlads, kajak, cykling, primitiv overnatning, jagt, ridning og meget mere.

Frilufts- og turistaktiviteter påvirker, på godt og ondt, deres omgivelser. Nogle aktiviteter forudsætter blot adgang til et bestemt område ved en simpel fodsti, mens andre aktiviteter kræver byggerier, som f.eks. specifikke baneanlæg.

Kommunalbestyrelsen har en forpligtelse til at tilgodese friluftslivet og den rekreative anvendelse gennem planlægning og samtidig en forpligtelse til at beskytte naturens artsrigdom, så den ikke slides ned.

Kommunalbestyrelsen lægger generelt vægt på, at jord- og skovbrugets erhvervsmæssige interesser og de almene natur- og landskabsinteresser, samt de kulturhistoriske spor ikke tilsidesættes i forhold til de rekreative interesser.

Kommunalbestyrelsen vil gennem planlægning og forvaltning arbejde for, at frilufts- og turistaktiviteter ikke kommer til at skade naturen. Se kortbilag 3 "Landskab, kulturhistorie og ferie- og fritidsanlæg".

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

  • arbejde for at sikre de rekreative udfoldelsesmuligheder for beboere og turister på Samsø
  • arbejde for, at jord- og skovbrugets interesser ikke tilsidesættes
  • arbejde for, at natur- og landskabsinteresser ikke tilsidesættes
  • arbejde for, at de kulturhistoriske spor ikke tilsidesættes
  • arbejde for, at fritids- og turist-aktiviteter ikke kommer til at skade naturen på Samsø.
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk