Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Udvikling af Ballen for fastboende og turister > Sommerhusområder > Hotel, ferieby og anden overnatning > Campingpladser > Samsø Festival > Ferie og fritid i naturen > Skydebaner > Lystbådehavne > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Campingpladser

Samsø har 5 fungerende campingpladser.
Klitgård Camping på Nordøen, Sælvigbugtens Camping midt på øen, og på Sydøen Ballen Strandcamping, Camping og Feriecenter Samsø samt Campen Camping.
 
 Retningslinje for Campingpladser:

Stk. 1. Campingpladser skal indrettes og afgrænses under hensyntagen til de naturmæssige og kulturhistoriske og landskabelige interesser, samt det åbne lands interesser i øvrigt.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk