Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Landbruget > Turismen > Detailhandelsregler > Udviklingen af dagligvarebutikker > Kunsthåndværkere > Forarbejdning af lokale råvarer > Erhvervsudvikling > Store husdyrbrug > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Udviklingen af dagligvarebutikker

Rundt på hele Samsø er der et større antal udvalgsvarebutikker med bl.a. tøj, kunsthåndværk og boligudstyr.

Detailhandlen har fundet et stabilt leje på Samsø, og der er ikke noget i udviklingen af turismen eller befolkningen, der tyder på en øget efterspørgsel, som ikke kan rummes inden for de eksisterende forhold.

Det er vurderingen, at centraliseringen af dagligvarebutikkerne har fundet sit leje på Samsø med det nuværende befolkningsgrundlag. Den nye Netto i Tranebjerg er på 1.000 m2,, og Brugsen i Tranebjerg er efter udvidelsen på 1.900 m2. Daglig Brugsen i Mårup er på 802 m² og Daglig Brugsen i Ballen er på 500 m².

Antallet af butikker på Samsø er stort set uændret siden sidste planperiode.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk