Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Landbruget > Turismen > Detailhandelsregler > Udviklingen af dagligvarebutikker > Kunsthåndværkere > Forarbejdning af lokale råvarer > Erhvervsudvikling > Store husdyrbrug > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Turismen

Turisme er Samsøs andet store erhverv. 17,4 % af indbyggerne er beskæftigede inden for handel, hotel og restaurationsvirksomhed. Hertil skal lægges den del af transporterhvervet, der er afledt af turismen. Turismeerhvervet har i de seneste år oplevet en god fremgang i beskæftigelsen. I 2005 var 15,9 % beskæftigede inden for turistbranchen mod 17.4 % i 2007. Turistsæsonen er blevet udvidet væsentligt, således at den i dag strækker sig fra Påske til og med efterårsferien.

Turismen giver en række positive afledte effekter i form af flere aktiviteter og et langt større udbud af butikker og varer, end øens befolkningsstørrelse kan betinge. Turismen giver således også bedre service og livskvalitet til øens borgere. Det er således af stor vigtighed at sikre gode rammer for en fortsat udvikling af turisme- og oplevelsesbranchen.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk