Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Landbruget > Turismen > Detailhandelsregler > Udviklingen af dagligvarebutikker > Kunsthåndværkere > Forarbejdning af lokale råvarer > Erhvervsudvikling > Store husdyrbrug > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Landbruget

Landbruget på Samsø har udviklet sig til at være markant anderledes end i det øvrige land. En meget stor del af landbruget på Samsø er frilandsgartnerier med produktion af kartofler, grøntsager og bær, men der er også en vis animalsk produktion. Samsø har en lang tradition for dyrkning af tidlige kartofler og har gennem tiden opbygget et stærkt ”brand” inden for netop kartofler. Dette brand er igennem de sidste ca. 20 år blevet udbygget til, at Samsø nu også er kendt for sin grøntsags- og bærproduktion. Den samlede produktion af kartofler, grøntsager og bær er steget væsentligt i denne periode. I samme periode er andelen af produkter, der er færdigforarbejdet på Samsø steget, således at produktionen i dag overvejende leveres færdigpakket til detailkæderne. På Samsø findes endvidere landets eneste survarefabrik, Samsø Konservesfabrik, der producerer rødbeder, rødkål, asier, græskar, agurker og kartofler på glas. Samsø Konservesfabrik har de seneste år arbejdet meget med produktudvikling og har lanceret en række nye produkter såsom sennep.

Denne specialisering af landbruget på Samsø medfører, at landbruget på Samsø er øens største erhverv omsætningsmæssigt. Endvidere betyder denne specialisering, at Samsø har en helt unik erhvervsstruktur. Her er 15,6 % af indbyggerne beskæftigede inden for landbrug og fiskeri, hvor det på landsplan kun er 3,5 %. Gennemsnittet for de fem mellemstore ø-kommuner er 9,6 %.

En stor del af arbejdspladserne inden for fremstillingsvirksomhed og transportvirksomhed er også afledt af landbrugsproduktionen. Landbruget på Samsø er således af meget stor økonomisk og beskæftigelsesmæssig betydning. Det er af væsentlig betydning at sikre mulighed for også fremover at skabe gode rammer for landbrugsproduktion og udvikling af erhvervet.

Sekundært indgår landbruget på Samsø som en del af oplevelsesøkonomien. Landskabet på Samsø er præget af grøntsags- og bærproduktionen. Det giver et meget anderledes og farvestrålende landskab. Inden for de seneste år er der endvidere udviklet en række nicheproduktioner inden for fødevarer, som også indgår i turisternes oplevelse af øen.

Læs også under Det åbne land.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk