Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Landbruget > Turismen > Detailhandelsregler > Udviklingen af dagligvarebutikker > Kunsthåndværkere > Forarbejdning af lokale råvarer > Erhvervsudvikling > Store husdyrbrug > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Kunsthåndværkere

Kunst og kultur er et meget vigtigt omdrejningspunkt for Samsø. De mange kunsthåndværkere er et væsentligt aktiv for både samsingerne og turisterne. Kommunalbestyrelsen lægger derfor vægt på, at der fortsat sikres gode placerings- og udviklingsmuligheder for detailhandel med kunsthåndværk o.l. — både centralt i byerne, i landsbyerne og i eller i tilknytning til eksisterende bebyggelse i det åbne land.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk