Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Landbruget > Turismen > Detailhandelsregler > Udviklingen af dagligvarebutikker > Kunsthåndværkere > Forarbejdning af lokale råvarer > Erhvervsudvikling > Store husdyrbrug > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Detailhandelsregler

Tranebjerg er udpeget som bymidte og øens handelscentrum med bl.a. supermarkeder og et varieret udbud af udvalgsvarebutikker.
Ballen fastholdes som kommunens lokalcentre med dagligvarebutikker og et mindre sortiment af udvalgsvarebutikker. Nordby og Onsbjerg og fastholdes også som lokalcentere, selv om der i øjeblikket ikke er deciderede dagligvarebutikker.

I Mårup er arealet ved Brugsen udlagt som et areal til enkeltstående butikker på op til 1.000 m² pr. butik til lokal forsyning og 3.000 m2 i alt pr. by. Mårup Brugs fungerer som primær dagligvareforsyning for nordøen.

I Ballen og i Tanderup er arealet med byggemarkederne omfattet af reglerne for særligt pladskrævende varegrupper.

Industriområdet nord for Tranebjerg er desuden udlagt som et muligt område for særligt pladskrævende varegrupper.

Retningslinje for detailhandel:

Stk. 1. Tranebjerg fastholdes som Samsø Kommunes bymidte, der kan rumme dagligvarebutikker på op til 1.400 m² bruttoetageareal og udvalgsvarebutikker op til 1.000 m² bruttoetageareal.

Stk. 2. Nordby, Onsbjerg og Ballen fastholdes som kommunens lokalcentre. Hver med op til 3.000 m² butikker i alt og en maksimal butiksstørrelse på 1.000 m² målt på bruttoetagearealet.

Stk. 3. I Mårup fastholdes et areal til enkeltstående butik til lokal forsyning med en maksimal butiksstørrelse på 1.000 m².

Stk. 4. I Ballen og Tanderup fastholdes arealer til særligt pladskrævende varegrupper. Industriområdet nord for Tranebjerg kan ligeledes anvendes til formålet.

Retningslinjer for udlæg af detailhandel:

 

Max. samlet bruttoetageareal til butikker

Max. bruttoetagearealer for én dagligvarebutik

Max. bruttoetagearealer for én udvalgsvarebutik

Tranebjerg

8.000

1.400

1.000

Nordby

2.000

1.000

1.000

Onsbjerg

2.000

1.000

1.000

Ballen

3.000

1.000

1.000

Landsbyerne

1.000

1.000

1.000

Retningslinjer er uændrede i forhold til sidste kommuneplan revision.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk