Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Kulturværdier > Erhverv > Landbruget > Turismen > Detailhandelsregler > Udviklingen af dagligvarebutikker > Kunsthåndværkere > Forarbejdning af lokale råvarer > Erhvervsudvikling > Store husdyrbrug > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Erhverv

Samsø har oplevet en stigning i beskæftigelsen i de sidste par år. Beskæftigede indbyggere var i 2005 på 1832. Dette var i 2007 steget til 1916 beskæftigede indbyggere. Hertil kommer en række sæsonbeskæftigede både inden for landbrug og turisme, som ikke er bosiddende på Samsø.

Billede258.EPS

* Kilde: Samsø Udviklingskontor, 2008.

Samsøs to største erhverv er landbrug og turisme.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk