Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Naturkvalitetsplanlægning > Naturbeskyttelse > Særlige arter > Naturpleje > Potentiel natur og økologiske forbindelser > Grønt Danmarkskort > Landbruget > Overflødiggjorte landbrugsbygninger > Veje og stier i landskabet > Kystnærhedszonen > Beskyttelse af drikkevandet > Badevand > Skovrejsningsområder > Skovrejsning uønsket > Internationale naturbeskyttelsesområder > Mål for vandløb og natur > Naturgenopretning ved Besser made > Naturpleje på Nordøen og i Stavns Fjord > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Overflødiggjorte landbrugsbygninger

Udviklingen i landbruget betyder, at der i de kommende år bliver flere landbrugsbygninger med en placering og en stand, der gør dem uegnede til landbrug. På Samsø er der en del avls- og driftsbygninger, der ikke længere benyttes til det oprindelige formål.

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

  • se positivt på ændret anvendelse af utidssvarende og/eller overflødiggjorte landbrugsbygninger, så de ikke forfalder og skæmmer i landskabet.

Sådanne bygninger kan tages i brug til håndværks- og industrivirksomhed, mindre butikker og en bolig, samt lager og kontorformål. Der er dog en række undtagelser. Bl.a. må bygningerne ikke om- eller tilbygges i væsentligt omfang.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk