Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Destinationsudvikling

Samsø Kommune arbejder for løbende, i samarbejde med øens virksomheder og borgere, at skabe nye partnerskaber og projekter, der fastholder og udvikler destinationen Samsø. Her er udvikling af infrastruktur, såvel transport- som IT- infrastruktur på Samsø samt til og fra øen, en vigtig faktor. Samsø Kommune ønsker at motivere til innovation indenfor turisme, fødevarer og vedvarende energi – bl.a. gennem nye og bæredygtige koncepter, tilbud og produkter gennem gode rammer for erhvervslivet på Samsø. 

Mål:

at skabe nye partnerskaber og projekter
at udvikle transport- og IT-infrastruktur
at motivere til innovation indenfor turisme, fødevarer og vedvarende energi

Handlinger:

 • Byudvikling
  • Udvikling af Søholm Opera
  • Kystnær sti mellem Ballen Færgehavn og Ballen
  • Udvikling af Sydmolen i Ballen
 • Udvikling af infrastruktur
  • Færge til Aarhus – undersøge rammer til muliggørelse af færge til Aarhus
  • Pendlerrute til Jylland
  • Pendlerrute til Sjælland
  • Forbedring af trafikforholdene for de bløde trafikanter i Ballen
  • Forbedring af parkeringsmulighederne i Ballen
  • Udvikling af busdriften
 • Understøttelse af udviklingen omkring Samsø Energihotel
 • Grundlag for drift af fremtidig svømmehal
 • Offentlige toiletter
  • Etablering af nye toiletter i Tranebjerg og Nordby
  • Renovering af eksisterende toiletter i Tranebjerg, Ballen og Nordby.

 

Retningslinje for destinationsudvikling:
1. I forbindelse med udviklingen skal der gives plads til nye muligheder eller problemstillinger, der viser sig undervejs.
2. Målene skal realiseres via samarbejde, nye partnerskaber, inddragelse af øens ildsjæle og fokus på fællesskab – lokalt, regionalt, nationalt og internationalt.
3. Tilgangen skal være innovativ og åben for nye arbejdsmetoder og løsninger.

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk