Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Status over byggeri

Der er fortsat mulighed for udstykninger inden for de eksisterende landsbyafgrænsninger, og der er tilstrækkelig med rummelighed på Holms Bakke og på den kommunale udstykning ”Toften”. Disse to udstykninger er forbeholdt åbent lavt byggeri, og grundene er forholdsvis store.

Arealforbrug

I Samsø Kommune er der i de eksisterende udlagte boligområder og områder med blandet boliger og erhverv ca. 3300 boliger på ca. 330 ha. svarende til 10 boliger pr. ha. Det svarer således til en gennemsnitlig grundstørrelse på 1000 m2.

 

Restrummelighed boliger


I forhold til de ovennævnte eksisterende områder er der ca. 13 ha med ledige arealer udlagt til boligformål i den gældende kommuneplan. Hvis der tages udgangspunkt i den gennemsnitlige grundstørrelse i de udlagte boligområder, svarer arealet til ca. 130 boliger. Arealerne er fordelt på fem områder i den østlige del af Tranebjerg, Holms bakke, Toften, Bakken og to ikke udstykkede områder ved henholdsvis Østerløkkevej og Brundbyvej. Disse udstykninger er forbeholdt åbent lavt byggeri.

 

Restrummelighed i Tranebjerg.

 

Generelt er indbyggertallet faldende på Samsø. Ud fra den parameter vurderes det, at restrummeligheden på 130 boliger er tilstrækkelig i planperioden. Der udlægges derfor ikke nye områder til byvækst.

 

Restrummeligheden kan dog blive udnyttet i takt med, at flere helårsboliger i landsbyerne anvendes som fritidsboliger. På den baggrund fastholdes de allerede udlagte arealer i tilknytning til Tranebjerg med henblik på at kunne tjene til helårsboliger.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk