Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Status over byggeri > Energivenligt byggeri > Bevaring af landsbyernes særkende > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Energivenligt byggeri

Kommunalbestyrelsen ønsker, at arbejde for en bæredygtig udvikling og målene for Fossilfri ø.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget temalokalplanen "Lokalplan nr 75 - For lavenergibebyggelse i boligområder".
Lokalplanen stiller krav om, at alt nybyggeri er lavenergibyggeri.

I "Lokalplan nr. 74 - Sommerhusområderne på Samsø" anbefaler kommunalbestyrelsen, at der også i sommerhusene arbejdes på at effektivisere energiudnyttelsen.

Der henvises i øvrigt til afsnittet "Fra Danmarks vedvarende energi ø til Fossilfri ø".

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk