Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Energivenligt byggeri

Kommunalbestyrelsen ønsker at arbejde for en bæredygtig udvikling og målene for Fossilfri Ø.

Kommunalbestyrelsen har vedtaget temalokalplanen "Lokalplan nr 75 - For lavenergibebyggelse i boligområder".
Lokalplanen stiller krav om, at alt nybyggeri er lavenergibyggeri.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk