Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Boliger og byggeri > Status over byggeri > Energivenligt byggeri > Bevaring af landsbyernes særkende > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering Tillæg
 

Bevaring af landsbyernes særkende

Landsbyerne er et af øens markante karaktertræk Derfor er det Kommunalbestyrelsens mål, at nyt byggeri i landsbyerne sker med al skyldig respekt for den stil og atmosfære, der findes på stedet. Det er derfor hensigten, at der løbende og efter behov udarbejdes bevarende lokalplaner for landsbyerne, så det særlige præg, som landsbyerne har, karakteristika og bevaringsværdier sikres, og så landsbyerne fortsat kan være et attraktivt bosætningssted også i fremtiden. Her menes ikke, at der skal bygges nyt i gammel stil, men at den arkitektoniske kvalitet skal være af en passende standard og stil i forhold til det eksisterende byggeri, så den samlede landsbys atmosfære højnes. Smukke særegne landsbyer har en afsmittende effekt på de omkringliggende landområder.

Ved udarbejdelse af bevarende lokalplaner for landsbyerne skal det undersøges, om den grønne struktur i og omkring landsbyerne kan udvikles og der bør i disse lokalplaner være fokus på trafik og kulturmiljøer.

Se afsnittene om Trafik og Kulturværdier.

Kommunalbestyrelsen vil inden for planperioden:

  • arbejde for, at der efter behov udarbejdes bevarende og udviklende lokalplaner for landsbyerne.
  • arbejde for, at den grønne struktur i og omkring landsbyerne udvikles.
  • arbejde for, trafikløsningerne i landsbyerne som tilgodeser bløde trafikanter og erhvervsliv.
  • arbejde for, at bevaringsværdier kulturværdier bevares.
  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk