Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Struktur > Tranebjerg som kommunens bymidte > Lokalcentre > Landsbyerne > Ophævelse af bopælspligt i Onsbjerg og Tranebjerg > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Tranebjerg som kommunens bymidte

Tranebjerg er den største by på Samsø. Her ligger øens folkeskole med idrætshal, bibliotek, skolefritidsordning, ungdomsklub, juniorklub mv..

Byen rummer også lægehus, sygehus, plejecenteret Kildemosen, den kommunale børnehave ”Rumlepotten” og Kommunekontoret.
Hertil kommer medborgerhus, biograf, restauranter, caféer og øens største koncentration af butikker.

Også fremover skal Tranebjerg være kommunens bymidte, jf. detailhandelsbestemmelserne, med et bredt udvalg af detailhandelsbutikker samt offentlig service, erhverv, kultur- og fritidsaktiviteter mv.. De fleste af de funktioner, der dækker hele øen, bør så vidt muligt placeres i Tranebjerg.

Tranebjergs centrale placering på Samsø betyder, at der overalt på øen er kort afstand til centret. Samsø er ikke større end, at alt ligger inden for en rimelig afstand for både fastboende og turister. Kommunalbestyrelsen ønsker at udvikle Tranebjerg inden for de allerede udlagte rammer.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk