Samsoe.dk Indsend høringssvar Printvenlig side Sitemap Søg
Planstrategi
Agenda 21
Kommuneplan
Lokalplaner
Kommuneplan
Redegørelse, hovedstruktur og retningslinjer > Miljø og klima > Fra Danmarks Vedvarende energi Ø til Fossilfri Ø > Det åbne land og naturen > Befolkningsstruktur > Struktur > Tranebjerg som kommunens bymidte > Lokalcentre > Landsbyerne > Ophævelse af bopælspligt i Onsbjerg og Tranebjerg > Kulturværdier > Erhverv > Ferie og fritid > Trafik > Forsyning og tekniske anlæg > Destinationsudvikling > Ø-kredsløb Rammer for lokalplanlægningen Bilag Miljøvurdering
 

Struktur

Borgerne på Samsø bor primært i byerne og de mange små landsbyer. En del bor dog rundt omkring i det åbne land på gårde og andre mindre udstykninger.

Kommunalbestyrelsen ønsker, at planlægning af byerne sker med respekt for jordbrugs-, natur- og landskabsmæssige værdier, samt kulturarven på Samsø — herunder bevaringsværdige bymiljøer og bygninger. I den kommende planperiode kan der derfor heller ikke forventes tilladelse til boligbyggeri udenfor de i kommuneplanen udlagte arealer. Dog med undtagelse af de i planloven nævnte nødvendige boliger i forbindelse med driften af landbrug, skovbrug og fiskeri.

  

  

Samsø Kommune Søtofte 10, 8305 Tranebjerg Tlf. 8792 2200 kommune@samsoe.dk